Wydaj mi si e tu fajnie byy byo da notk biograficzn o Twoim proboszczu.

Pragniemy poinformowa, e niniejsza strona jest ju archiwalna. Dlatego wszelkie nowe informacje i materiay bd pojawiay si na stronie: www.franciszekskorusa.pl. Zapraszamy do zapoznania si z jej zawartoci!


Redakcja strony


Witamy nastronie powiconej pamici Ksidza Praata Franciszka Skorusy

?pierwszego proboszcza parafii oraz budowniczego kocioa
Najwitszej Maryi Panny Nieustajcej Pomocy weWrocawiu-Muchoborze Maym.

Urzeczeni Jego niezomnym wiadectwem wiary, zaufaniem, jakim obdarza nasze inicjatywy, oraz serdecznoci, jak otacza kadego czowieka, postanowilimy stworzy miejsce, wktrym monaGo wspomina, ale te lepiej pozna nie tylko jako kapana, ale te jako przyjaciela iwzr godny naladowania.


Wychowankowie Ksidza Praata Franciszka Skorusy